top of page

סדנת תנועה ברגש

למי מיועד הקורס?

למי מיועדת הסדנה?
לכל אחד ואחת שמחפשים כלים פרקטיים להתמודדויות היומיומיות על ידי פיתוח ואימון יכולת ההקשבה העצמית בזמן אמת.

סדנת תנועה ברגש היא בת 8 מפגשים המתקיימים אחת לשבוע.

המפגש הראשון הוא מפגש היכרות פרטני בו נקיים אבחון גופני, כירולוגי וסנסומוטורי.
שבעת המפגשים הנוספים מתקיימים במתכונת קבוצתית אינטימית המונה עד 6 משתתפים.


כל מפגש בן 3 שעות מחולק לשני חלקים:
החצי הראשון מוקדש לתרגילים גופניים במהלכם נלמד להפנות את תשומת הלב לתפקודן של ארבעת המערכות. בחלק השני נתמקד בכל פעם בנושא אחר ונלמד טכניקות ייחודיות שישמשו אותנו בחיי היומיום וישפרו את יכולת התפקוד שלנו.

שיטת אלבאום עוסקת בפיתוח ארבעת האינטליגנציות הקיימות בכל אדם: גוף, רגש, חשיבה וחושים. מיצוי הפוטנציאל האישי מושג על ידי אימון גופני של ארבעת המערכות לעבודה באיזון וסנכרון. 
הסדנה מנגישה את הכלים והעקרונות של השיטה הטיפולית כטכניקות לעבודה אישית.

 

bottom of page