top of page

קורס "מעסים טובים"

לימודי טיפול במגע

למי מיועד הקורס?

למי מיועד הקורס?

קורס מטפלים במגע מיועד למטפלים שרוצים להוסיף כלים בתחום הטיפול והאבחון במגע ולאנשים שמעוניינים ללמוד ולעסוק בטיפול במגע.​

מעבר להקניית כלים טכניים לטיפול במגע מטרת הקורס הינה לימוד מהו מגע ומהו טיפול. מדובר בהקניית היכולת להתאים למטופל את הכלי הנכון ברגע הנכון. לראות כל מטופל כאינדיבידואל ולדעת לספק לו בדיוק מה שהוא זקוק לו. לדעת לתפור את החליפה האישית והספציפית לכל אדם באשר הוא. מעבר ללימוד הכלים ואבחון המטופל הקורס שם דגש על תפקידו ומצבו של המטפל.

השתתפות בקורס מותנת בהתאמה הנבחנת בפגישת אבחון אישית. במהלך הקורס מתקיימים מבחנים מעשיים וקבלת תעודת הסיום מותנת במעבר כל המבחנים.

מבנה הקורס 

8 חודשי הכשרה: 2 מפגשים שבועיים.
° יום לימודים שבועי של 8 שעות בנוי מתרגול תנועה, לימודים תיאורטיים והרבה עבודה מעשית. °  ערב תרגול שבועי של 3 שעות בנוי מתרגול החומר התיאורטי.

תרגול תנועה

אימון תנועה ברגש – אימון גופני להכנה וחיזוק המטפל

לימודים תיאורטיים

° אנטומיה – לימוד בסיסי של גוף האדם ומערכותיו

° אבחון גופני – קריאת המפה הגופנית הרגשית של המטופל

° פתולוגיות – היכרות ואופני התמודדות עם מחלות ופתולוגיות שונות

° תפקידו ואחריותו של המטפל – התמודדות עם דינמיקות בין מטפל למטופל

 ° תעודת מטפל בעיסוי רקמות עמוקות

 ° תעודת מאבחן ומטפל במגע

הסמכה

לימודים מעשיים

° עיסוי רקמות עמוק – הבסיס ללימוד הטיפול במגע ולטכניקות נוספות.

° היכרות עם טכניקות עיסוי שונות והמענה הספציפי שהן נותנות כמו עיסוי שוודי, איורוודה, אבנים חמות ועוד.

° טכניקות מתקדמות בעיסוי טיפולי – אבחון ועבודה טיפולית מורכבת מול מצבים רגשיים.

°עבודה אישית – מצב המטפל בטיפול
 

מטרות הקורס 

bottom of page